De Personality & Lifestyle Scan

De Personality & Lifestyle Scan voor medewerkers

Medewerkers vullen gevalideerde vragenlijsten in voor de 6 gebieden. Elke Tsuru gebruiker ontvangt daarna een persoonlijk rapport met verdiepende informatie en adviezen, opgesteld door ons team van experts. In dit rapport wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende leefstijlgebieden, toegespitst op het individu. Voor ieder gebied krijgt de medewerker een persoonlijk profiel met informatie die heel specifiek ingaat op individuele behoeften. Denk aan specifieke slaap-, stress en bewegingsadviezen, met als doel het verkrijgen van meer bewustwording en inzicht in gewoontes.

Meer dan 50% van de deelnemers geeft aan dat ze zich beter voelen op een of meerdere leefstijlgebieden dankzij Tsuru. Ze slapen beter, zijn gemotiveerder en/of hebben meer controle over hun gezondheid.
Pls