Tsuru Dashboard

Tsuru maakt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers real-time inzichtelijk voor het management via het Tsuru Dashboard. De antwoorden op vragenlijsten en de voortgangsvragen in de Coaching App worden direct in het Dashboard weergegeven en zijn over langere tijd te volgen.

Zo krijg je als werkgever snel inzicht in de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, en kun je, al of niet per afdeling, proactief reageren om het geluk, gezondheid en motivatie te verbeteren.

De resultaten per afdeling, vestiging of andere gewenste selectie worden overzichtelijk gepresenteerd in het Dashboard en zijn volledig geanonimiseerd. Om de privacy van medewerkers te waarborgen, kan het Dashboard pas resultaten tonen vanaf 20 deelnemers.

‘Ik heb het gevoel dat men minder gemotiveerd is op een bepaalde afdeling. Met Tsuru kan ik achterhalen of dat ook zo ervaren wordt. Om vervolgens stappen te kunnen ondernemen’.
Dashboard 3 Nsi Dashboard 1 Nsi Dashboard 2 Nsi

Het Tsuru Dashboard, met vragenlijsten en dwarsdoorsnedes op maat

Het Tsuru Dashboard sorteert deelnemers op basis van geslacht, locatie en afdeling. Hiermee kunnen standaard selecties worden gemaakt. Deze zijn naar behoefte uit te breiden. Heb je als bedrijf of organisatie specifieke vragen? Dan kunnen deze aan de vragenlijst in de Tsuru Coaching App worden toegevoegd, waarna de data in een customized dashboard wordt weergegeven.