Dashboard

Geluk, gezondheid en motivatie real-time in beeld

Geluk, gezondheid en ambitie van medewerkers, thuis en op het werk, hebben direct invloed op hun creativiteit, flexibiliteit, loyaliteit, inzet en productiviteit. Op de lange termijn, maar ook gewoon vandaag. Tsuru kan de stemming elke dag peilen met vragen als: ‘Hoe voel je je?’ en ‘Heb je er zin in?’. Ook vult de medewerker wekelijks voortgangsvragen in, waaruit blijkt welke vooruitgang is geboekt. We brengen in kaart of werknemers goed in hun vel zitten en hoe gemotiveerd zij zijn.

Dit is stimulerend voor de medewerker en interessante informatie voor de werkgever.

Je kunt te allen tijde zien hoe het met de medewerkers gaat en welke resultaten de interactieve coaching met de Tsuru App oplevert. Zo kun je, al of niet per afdeling, iets doen om het geluk, de gezondheid en de motivatie te verbeteren. De resultaten per afdeling, vestiging of andere gewenste selectie worden overzichtelijk gepresenteerd in het dashboard en zijn volledig geanonimiseerd, met behoud van privacy. Om dit te waarborgen zijn er minimaal 20 deelnemers nodig.

‘Ik heb het gevoel dat men minder gemotiveerd is op een bepaalde afdeling. Met Tsuru kan ik achterhalen of dat ook zo ervaren wordt. Om vervolgens stappen te kunnen ondernemen’.
Tsuru Dashboard Home Tsuru Dashboard Gezondheid1 Tsuru Dashboard Gezondheid2 Tsuru Dashboard Geluk1 Tsuru Dashboard Geluk2 Tsuru Dashboard Motivatie1 Tsuru Dashboard Motivatie2

Het Tsuru Dashboard, met vragenlijsten en dwarsdoorsnedes op maat

Het Tsuru Dashboard sorteert deelnemers op basis van geslacht, locatie en afdeling. Hiermee kunnen standaard selecties worden gemaakt. Deze zijn naar behoefte uit te breiden.

Heb je als organisatie specifieke vragen? Dan kunnen deze aan de vragenlijst in de Tsuru App worden toegevoegd, waarna de data in een customized dashboard wordt weergegeven.