Tsuru Dashboard

Geluk, gezondheid en motivatie real-time in beeld voor de werkgever

Geluk, gezondheid en motivatie van medewerkers hebben direct invloed op hun creativiteit, flexibiliteit, loyaliteit, inzet en productiviteit. Thuis én op het werk. Dit heeft invloed op de lange termijn, maar ook gewoon op vandaag.

Tsuru maakt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers real-time inzichtelijk voor het management via het Tsuru Dashboard. De antwoorden op de dagelijkse vragen zoals ‘Hoe voel je je?’ en ‘Heb je zin in je werkdag?’ worden direct in het Dashboard weergegeven en zijn over langere tijd te volgen. Ook de antwoorden op de voortgangsvragen zijn in het Dashboard te zien. Zo krijg je als werkgever snel inzicht in de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, en kun je, al of niet per afdeling, proactief reageren om het geluk, gezondheid en motivatie te verbeteren.

De resultaten per afdeling, vestiging of andere gewenste selectie worden overzichtelijk gepresenteerd in het Dashboard en zijn volledig geanonimiseerd. Om de privacy van medewerkers te waarborgen, kan het Dashboard pas resultaten tonen vanaf 20 deelnemers.

‘Ik heb het gevoel dat men minder gemotiveerd is op een bepaalde afdeling. Met Tsuru kan ik achterhalen of dat ook zo ervaren wordt. Om vervolgens stappen te kunnen ondernemen’.
Tsuru Dashboard Home Tsuru Dashboard Gezondheid1 Tsuru Dashboard Gezondheid2 Tsuru Dashboard Geluk1 Tsuru Dashboard Geluk2 Tsuru Dashboard Motivatie1 Tsuru Dashboard Motivatie2

Het Tsuru Dashboard, met vragenlijsten en dwarsdoorsnedes op maat

Het Tsuru Dashboard sorteert deelnemers op basis van geslacht, locatie en afdeling. Hiermee kunnen standaard selecties worden gemaakt. Deze zijn naar behoefte uit te breiden. Heb je als bedrijf of organisatie specifieke vragen? Dan kunnen deze aan de vragenlijst in de Tsuru App worden toegevoegd, waarna de data in een customized dashboard wordt weergegeven.