Business Personality & Lifestyle Report

Het Business Personality & Lifestyle Report geeft een uitgebreid overzicht van het welzijn van uw medewerkers, binnen uw organisatie. Op basis van de gegevens die medewerkers invullen in hun eigen Personality & Lifestyle Scans worden overzichtelijke dwarsdoorsnedes gemaakt die concrete informatie verschaffen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om leefstijlgebieden of geluk, gezondheid en motivatie te vergelijken per afdeling of andere gewenste selectie. Per sub selectie moeten er wel minstens 20 deelnemers zijn om privacy te kunnen garanderen. Naast alle resultaten bevat het Business Personality & Lifestyle Report verdiepende informatie die helpt de resultaten te duiden. Alle bevindingen worden gebundeld in een fysiek rapport van ongeveer 40 pagina's, dat de werkgever ontvangt.

Bplr Mockup