Voorkom Psychisch Verzuim

Psychische klachten zijn met afstand de grootste veroorzakers van ziekteverzuim. Vaak wordt dit niet onderkend of is hier te weinig aandacht voor. 

Stress op het werk is beroepsziekte nummer een. Het kan leiden tot kort of langdurig verzuim en zelfs tot een burn-out. Vaak wordt het vooraf gegaan door verborgen verzuim, waarbij een werknemer wel aanwezig is maar niet productief.

In deze whitepaper van Tsuru over het voorkomen van psychisch verzuim, wordt de link gelegd tussen werkstress, psychische factoren en persoonlijke kenmerken die dit verzuim veroorzaken. Alle vormen van verzuim brengen zeer hoge kosten met zich mee. Dit vraagt om maatregelen die ziekteverzuim, en dan in het bijzonder door psychische klachten, terug kunnen dringen. 

Wil je meer weten? Download onze whitepaper 'Voorkom Psychisch Verzuim'. 

Lees onze whitepaper en kom te weten:

  • hoe vaak psychisch verzuim voorkomt en wat het kost
  • wat de rol van werk en privé is bij psychisch verzuim
  • wat de symptomen zijn van psychische spanningen
  • welke oorzaken van psychisch verzuim belangrijk zijn
  • welke stappen bijdragen aan omgaan met stress
  • wat de financiële voordelen zijn van het voorkomen van psychisch verzuim
Contact