Een leefstijlgebied kiezen. Hoe doe ik dat in de Tsuru App?

Wanneer je alle vragenlijsten hebt ingevuld, wordt één van de zes leefstijlgebieden als voorkeursgebied voor je gekozen. Dit leefstijlgebied wordt aangeduid met een gele stip en krijgt in eerste instantie de focus. Je kunt een ander voorkeursgebied kiezen via 'Settings' (Verander doelgebied). Het coachingstraject duurt doorgaans twaalf weken omdat gedragsverandering of gezonde nieuwe gewoontes niet in één week te realiseren zijn. Kies je tussentijds voor een ander leefstijlgebied, dan breek je dit traject af. Dat kan altijd, maar ben je hiervan bewust.

Is hiermee jouw vraag beantwoord?: