Hoe materialistisch ben jij?

Geplaatst: 24 juli 2017

Uit wereldwijd onderzoek bij zowel de jongere als oudere generatie, blijkt dat een materialistische levensinstelling vaak leidt tot meer angstgevoelens, eenzaamheid en depressiviteit. Ook leidt materialisme tot minder sociale interactie en tevredenheid, aldus psycholoog Tim Kasser.

Meer geld, meer geluk?
Een materialistische levensinstelling gaat over het hechten aan geld, status en bezit: pas als je veel geld, roem of spullen hebt, ben je gelukkig. Onder materialisme wordt tevens macht, roem en eerzucht verstaan. Mensen die gefocust zijn op materialisme, overschatten vaak het gevoel voordat het doel bereikt is in vergelijking met het gevoel wat het oplevert. Dit leidt voortdurend tot teleurstellingen. Daarnaast moeten mensen die het maximale willen bereiken met betrekking tot geld en macht, hier veel meer in investeren -met een grotere kans op mislukkingen- dan wanneer doelen iets lager gesteld worden. In het laatste geval is er ook meer tijd over voor hobby’s en een sociaal leven, wat aantoonbaar meer gevoelens van geluk oplevert. Er blijkt zelfs een verband tussen eenzaamheid en materialisme te bestaan. “Eenzaamheid maakt materialistisch en materialisme leidt tot eenzaamheid”, aldus professor Rik Pieters.

Veel bezitten en toch eenzaam
Reclame-uitingen leggen een druk op de huidige consumptiemaatschappij, maar dat is niet de enige reden. Materialisme wordt vaak gebruikt om gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid te verzachten of zelfs te compenseren. Het voelt even goed, maar dit gevoel ebt al snel weg en zorgt ervoor dat de gevoelens van gemis niet opgevuld worden. Enerzijds lijkt het een vervanging te zijn voor sociale contacten, maar ook door het najagen van dit soort doelen blijft er weinig tijd en energie over om in sociale contacten te investeren. Daarbij leidt deze investering niet eens tot meer geld of macht, maar eerder tot een vicieuze cirkel. Duidelijk is dat verandering van levensinstelling deze vicieuze cirkel kan doorbreken.

Door jezelf open te stellen voor minder materialistische zaken, creёer je meer ruimte voor zaken die er echt toe doen. Vraag je eens af wat kunst of muziek met je doet, en je bent alweer een stap verder. Op vakantie kun je bezig zijn met wat je mee wilt maken, zodat je rugzak gevuld raakt met mooie herinneringen. Kortom, het geluk dat je krijgt door beleving is veel duurzamer van aard.

‘To be content with little is difficult; to be content with much, impossible’

beleving     bezitten     eenzaamheid     geluk     materialisme     onzekerheid     sociale contacten    


Op de hoogte blijven?
Inschrijven
Terug naar overzicht


Deel dit bericht:


0 Reacties

Plaats een reactie