Ziekteverzuim voorkomen met Tsuru loont!

Kosten door ziekteverzuim

Ziekteverzuim en de kosten die ermee gemoeid gaan, zijn voor veel bedrijven en instellingen een heet hangijzer. Het is een onderwerp waar ieder bedrijf vroeg of laat mee te maken krijgt. Kosten door ziekteverzuim zijn geen statisch gegeven. Kosten door ziekteverzuim aanpakken loont!

Kosten van ziekteverzuim zijn uiteen te zetten in de kosten van de werknemer die zijn werk niet meer doet, de loonkosten die de werkgever doorbetaalt en de kosten van het begeleiden van het verzuim. Deze laatste kosten gaan pas echt gelden wanneer een werknemer langdurig ziek is. De werknemer is dan verplicht om een stappenplan ziekteverzuim te doorlopen, zoals opgesteld door de Rijksoverheid.

Alle kostenposten van ziekteverzuim op een rijtje (bij 1e ziektejaar):

  • Doorbetaalde loonsom
  • Kosten vervanging werknemer
  • Productieverlies
  • Kosten arbodienstverlening
  • Verzuimbegeleiding

De voornaamste kosten bij ziekteverzuim komen voort uit doorbetaling van het loon. De werkgever is verplicht om dit maximaal 2 jaar te doen, afhankelijk van de omstandigheden. Veel werkgevers verzekeren zich tegen de kosten die ziekteverzuim met zich meebrengen, maar het is natuurlijk beter om kosten door ziekteverzuim te voorkomen.

Psychisch verzuim

Psychische oorzaken van ziekteverzuim zijn in Nederland uitgegroeid tot de grootste verzuimkostenpost. Uit cijfers van het TNO blijkt het percentage van psychisch verzuim in 2017 maar liefst 65% te zijn. Onder verzuim met een psychische oorzaak vallen onder andere burn-outs, overspannenheid en depressies, maar ook fysieke klachten waarvan de oorzaak psychisch is behoren tot deze verzuimkosten. 

Tsuru en verzuimkosten

  • Tsuru voorkomt ziekteverzuim
  • Tsuru vermindert verzuimkosten
  • Tsuru maakt de gesteldheid van medewerkers inzichtelijk
Contact

"Tsuru heeft een holistische benadering ontworpen waarbij alle gebieden die gedrag beïnvloeden dagelijks gecoacht worden."

Verzuimkostenreductie met Tsuru

Psychisch ziekteverzuim is alleen te voorkomen door middel van een complete aanpak van gedrag. Je dagelijkse gedrag is immers wat bepaalt welke keuzes je maakt en je keuzes bepalen hoe je je voelt, zowel fysiek als mentaal. De wetenschappers en experts van Tsuru hebben een holistische benadering ontworpen waarbij alle gebieden die gedrag beïnvloeden dagelijks gecoacht worden. Op deze manier krijgen werknemers grip op geluk en gezondheid, en blijven veel kosten door psychisch verzuim bespaard.

De Tsuru App stelt aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragen eerst een persoonlijk profiel vast. Daarna krijgt de werknemer dagelijks  gepersonaliseerde uitdagingen  op het gebied van voeding, beweging, motivatie, psyche, slaap en stress. Door middel van deze dagelijkse steuntjes in de rug kan gedrag op een duurzame en gezonde manier veranderd worden. Bij alle uitdagingen kunnen werknemers in leuke, verdiepende blogs nalezen waarom bepaalde keuzes verantwoord zijn. Zo maken werknemers vele kleine stappen richting een grote verandering in geluk en gezondheid.

Tsuru Dashboard

Via het Tsuru dashboard krijgen werkgevers inzicht in de gesteldheid van hun medewerkers. Dit is een extra tool om mogelijk ziekteverzuim vroegtijdig in de gaten te krijgen. De persoonsgegevens van werknemers worden nooit vrijgegeven: deze zijn door middel van end-tot-end cryptologie versleuteld. Per afdeling of andere selectie krijgt de werkgever inzicht in het welzijn van werknemers. De kosten voor ziekteverzuim kunnen met het gebruik van Tsuru tot wel 50% worden teruggedrongen. Daar kom nog eens bij dat de productiviteit enorm omhoog gaat, doordat medewerkers op een persoonlijke manier ondersteund worden.

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.