Ziekteverzuim terugdringen met Tsuru

Ziekteverzuim in Nederland

Ziekteverzuim is een belangrijke kostenpost binnen organisaties. Elke sector in het bedrijfsleven heeft er in meer of mindere mate mee te maken. Het landelijke cijfer ziekteverzuim fluctueert volgens het CBS sinds 2006 tussen de 3,8% en 4,2%, waarvan 3,9% in 2016. Het is dus een langdurig probleem waar werkend Nederland geen echte grip op lijkt te krijgen. De kosten van ziekteverzuim lopen snel op. Werknemers moeten loon doorbetalen, vervanging regelen, verlies in productie van goederen of diensten voor rekening nemen en arbodienstverlening en verzuimbegeleiding betalen.

Er wordt daardoor steeds vaker proactief gehandeld om ziekteverzuim terug te dringen. Ziekteverzuim bestaat grotendeels uit klachten die voortkomen uit psychische problemen, waaronder overspannenheid en burn-out. Volgens ArboNed hebben 25- tot en met 45-jarigen het meest last van psychisch verzuim. Het percentage psychisch verzuim van het totale verzuim bedraagt 33 procent: een groot aandeel, waar vaak nog maar weinig aandacht aan wordt besteed.

Persoonlijk en op eigen tempo

Ons gedrag ligt aan de basis van gezonde, dan wel ongezonde keuzes in het leven. Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek en presteren beter op het gebied van motivatie en productiviteit. Daarom ontwikkelde Tsuru de Tsuru App, waarmee werknemers dagelijks gecoacht worden aan de hand van uitdagingen op fysieke en mentale leefstijlgebieden: bewegen, voeding, stress, motivatie, slaap en psyche. Er wordt een persoonlijk profiel samengesteld op basis van wetenschappelijk gevalideerde vragen, die afkomstig zijn uit de cognitieve gedragstherapie. De uitdagingen die werknemers dagelijks krijgen, zijn volledig toegespitst op dit profiel. In de blogs die gekoppeld zijn aan de uitdagingen, wordt dieper ingegaan op relevante wetenschappelijke bevindingen, bruikbare tips en inspiratie. Zo kan elke werknemer persoonlijk én op eigen tempo werken aan een positievere levensstijl!

"Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek en presteren beter op het gebied van motivatie en productiviteit."

Overzicht in verzuimveroorzakers

Met het Tsuru Dashboard wordt het voor werkgevers mogelijk om te signaleren wanneer er ingegrepen dient te worden om ziekteverzuim te voorkomen. Het Dashboard peilt aan de hand van stress, welzijn- en motivatievragen hoe het is gesteld binnen afdelingen, bedrijfslocaties, of een andere gewenste selectie. Om anonimiteit van werknemers te garanderen worden gegevens beschermd door middel van certificaten, zoals bij end-to-end cryptologie, en kunnen werkgevers pas signaleren vanaf 20 deelnemende werknemers. Met deze tool en de Tsuru App heeft de werkgever een compleet programma in handen waarmee ziekteverzuim voor een groot deel voorkomen kan worden.  

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.