Werkgevers en verzuimpreventie door inzicht van Tsuru!

Dit kunnen werkgevers doen aan verzuimpreventie

Bij ziekteverzuim lopen de kosten zeer snel op. Naast loondoorbetaling zijn er de kosten van het regelen van een vervanger, verlies in productie of diensten, kosten van arbodienstverlening en de begeleiding van de zieke werknemer. Afgezien van de kosten is het natuurlijk voor zowel werknemer als werkgever erg vervelend om door de hele ‘verzuimmolen’ heen te moeten. Niet voor niets heeft verzuimpreventie daarom een hoge prioriteit voor werkgevers. Ziekteverzuimpreventie gaat er natuurlijk niet voor zorgen dat écht zieke werknemers ineens niet meer ziek zijn. Toch kunnen veel lichte fysieke klachten, psychische problemen en chronische ziekten voor een groot deel door een goed beleid op verzuimpreventie voorkomen worden. 

Preventie van medische en psychisch verzuim

Er zijn veel misverstanden over de oorzaken van ziekteverzuim. Zo ligt het percentage ziekteverzuim door niet-medische oorzaken veel hoger dan wordt gedacht. Dit percentage ligt volgens de vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) ergens tussen de 70 en 80%. Het gaat dan vaak om externe oorzaken waar werkgevers geen of weinig invloed op denken te kunnen uitoefenen. Dit is niet altijd het geval. Werkgevers hebben wel degelijk de mogelijkheid het welzijn van de werknemer te verbeteren. Niet-fysieke verzuimklachten worden vaak veroorzaakt door omstandigheden in de privé situatie, zoals relatie- of financiële problemen of intensieve mantelzorg. Maar ook vaak door problemen in de werksfeer zoals pesten, conflicten of hoge werkdruk.

Tsuru en verzuimpreventie

  • Tsuru voorkomt kort en langdurig ziekteverzuim
  • Werkgevers kunnen met Tsuru geluk, gezondheid en motivatie zien van werknemers zónder privacy te schenden!
  • Doordat Tsuru beleid biedt voor verzuimpreventie, gaan kosten van verzuim omlaag
Contact

Een holistische aanpak met Tsuru

Overbelasting en verzuim kan worden voorkomen door in bedrijven oog te hebben voor een open werkrelatie, goed werkgeverschap en goed werknemerschap, en een gezonde werk-privé balans. Tsuru is dé tool die hierin kan ondersteunen. Met de Tsuru App krijgen werknemers een tool in handen waarmee ze eigenhandig aan de mentale en fysieke gezondheidsverbetering kunnen werken.

De Tsuru App werkt door innovatieve technologie te koppelen met wetenschappelijk bewezen methoden uit de cognitieve gedragstherapie en andere leefstijlwetenschappen. Omdat Tsuru gelooft dat gedragsverandering de sleutel is tot duurzame gezondheidsverbetering, wordt allereerst de persoonlijkheid van de werknemer vastgesteld aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Vervolgens krijgen werknemers een persoonlijk profiel. Met dagelijkse uitdagingen in de Tsuru App wordt er gewerkt aan alle gebieden die volgens onze gezondheidsexperts van belang zijn voor een gezonde leefstijl: slaap, beweging, voeding, stress, motivatie en gedrag in het algemeen. Met deze holistische aanpak heeft de werknemer overal en altijd gezondheidsadvies op maat, en heeft de werkgever de perfecte tool om verzuimpreventie vorm te geven.

Voortijdig inzicht in mogelijk verzuim met Tsuru

Als onderdeel van het Tsuru-pakket krijgt de werkgever het Tsuru Dashboard. Met deze tool heeft de werkgever inzicht in de vooruitgang van werknemers op het gebied van het dagelijks welzijn, de motivatie, maar ook bijvoorbeeld het ervaren stress niveau. Zo zijn resultaten per afdeling, vestiging of andere gewenste selectie te volgen en kunnen er gerichte maatregelen op het gebied van verzuimpreventie getroffen worden om de personeelskosten door ziekteverzuim terug te dringen. Natuurlijk wordt de privacy van medewerkers gegarandeerd. 

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.