Wat is verstandig om te doen bij een werknemer die vaak ziek is?

Wat komt er allemaal kijken bij zieke werknemers?

Bij ziekte van werknemers zijn er geen winnaars. Het is voor beide partijen extra vervelend als een werknemer vaak ziek is. Het doorbetalen van de werknemer terwijl deze geen werk verricht, en de arbeidsprestaties die niet geleverd worden vormen dan een dubbele kostenpost. Dit zijn alleen nog maar de initiële kosten van een werknemer die vaak ziek is.

Daarnaast is er ook sprake van:

  • Uren die door andere, wellicht minder gekwalificeerde werknemers, opgevangen moeten worden
  • Een drukkere werksfeer werkt moreel verlagend
  • Gebruikelijke processen lopen anders, vaak minder efficiënt en daardoor duurder


Omgaan met werknemers die vaak ziek zijn is erg lastig. Er zijn veel do’s en don’ts waarmee rekening gehouden dient te worden. Het is bijvoorbeeld verstandig om te vragen hoelang iemand denkt uit de running te zijn, welke taken andere werknemers over kunnen nemen en wat de werknemer nog wel denkt te kunnen doen.

Langdurig ziek is niet altijd daadwerkelijk ziek

Bij langdurige ziekte wordt er altijd na verloop van tijd een bedrijfsarts ingeschakeld die bepaalt hoe het met de zieke werknemer gesteld is. Dan blijkt soms dat de werknemer niet daadwerkelijk ziek is, maar wel de behoefte heeft om zich ziek te melden. Oorzaken hiervan lopen uiteen: stress, conflicten op de werkvloer of een mismatch tussen kwaliteiten en werk. Als werkgever is het niet verstandig om deze vorm van langdurige ziekte snel te bestempelen als werkweigering, of in het ergste geval met ontslag te dreigen. Het is beter om de oorzaak te bestrijden door de kern van het probleem te achterhalen.

Tsuru en zieke werknemers

  • Met Tsuru kunnen werkgevers zieke werknemers ondersteunen
  • Tsuru bevordert gezondheid waardoor het niveau van presteren stijgt
  • Tsuru brengt gedrag van werknemers in beeld zonder privacy te schenden
Snel contact

"Tsuru onderscheidt zich door de nadruk te leggen op voeding, bewegen, motivatie, psyche, slaap en stress."

Vaak ziek door psychisch verzuim

Gezondheid heeft zijn weerslag op mentale fitheid en vice versa. Wie goed in zijn vel zit en de werksfeer als positief ervaart, is gezonder en presteert daardoor beter. Bij Tsuru is deze wisselwerking tussen geluk en gezondheid op een wetenschappelijke manier uitgebreid onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat gedrag aan de basis staat van gezondheid en geluk, oftewel mentale fitheid en zingeving. De enige manier om gedrag duurzaam te veranderen, is met een holistische benadering. Tsuru onderscheidt zich door de nadruk te leggen op voeding, bewegen, motivatie, psyche, slaap en stress. De Tsuru App bevat wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten die nauwkeurig iemands persoonlijkheid in kaart brengen. Aan de hand van een persoonlijk profiel krijgt een medewerker dagelijkse uitdagingen op de zes gebieden van Tsuru, die inzicht geven in de huidige situatie. De werkgever heeft dus een tool in handen om werknemers die vaak ziek zijn, of ziek dreigen te worden te ondersteunen.

Zieke werknemers in beeld 

Tsuru biedt werkgevers inzicht in de gesteldheid van het personeel via het Tsuru Dashboard. Met dit Dashboard is te zien hoe het met de motivatie en welzijn van werknemers gaat. Dit is niet te herleiden op individueel niveau, maar via selecties van bijvoorbeeld afdelingen en business units. Privacy wordt gewaarborgd door middel van beproefde end-to-end cryptologie.

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.