Tsuru voorkomt ziekteverzuim

Het verschil tussen verzuim en ziekte

Als werkgever heb je de plicht om verzuim na een bepaalde periode te melden. Wanneer dat precies is, verschilt per situatie. Het onderscheid ziekte en verzuim is daarin belangrijk. Meld een werknemer zich één of twee dagen ziek wegens griep, dan is er nog niet zoveel aan de hand. Dit verandert zodra de werknemer zich veelvuldig of langdurig ziek meldt: dan is er een verzuimmeldingsplicht. Binnen vier dagen van verzuim dient de werkgever het verzuim te melden aan de arbodienst of bedrijfsarts. Het is ook mogelijk dat een werknemer aanspraak kan doen op een ziektewetuitkering. In dit geval moet er melding van de zieke werknemer gedaan worden bij het UWV.

De Wet verbetering poortwachter beschrijft de procedure bij langdurig zieke werknemers. Hierin staat onder andere omschreven dat een arbodienst of bedrijfsarts binnen 6 weken een probleemanalyse dient te maken van de ziekteperiode, en dat er een re-integratieplan moet worden gemaakt. Een zieke werknemer kost veel tijd en geld, zowel door gemiste arbeid als door de zojuist omschreven procedures die in gang gezet moeten worden en de doorbetaling bij ziekte.

Verzuimklachten herkennen

De meeste verzuimklachten zijn te omschrijven als psychische verzuimklachten. Deze komen vaak voort uit een gebrek aan adequaat reageren op stressvolle situaties. De Tsuru App biedt de werkgever daarvoor de juiste handvatten, op de juiste momenten en volledig toegespitst op diens persoonlijke situatie. De persoonlijkheid wordt vastgesteld aan de hand van een wetenschappelijke vragenlijst uit de cognitieve gedragstherapie. Door middel van dagelijkse uitdagingen op het gebied van bewegen, voeding, stress, motivatie, slaap en psyche wordt de werknemer gecoacht. Hierbij is het einddoel om het gedrag, en uiteindelijk de levensstijl van de werknemer te verbeteren: zowel psychisch als fysiek. Zo voelen werknemers zich beter op de werkvloer en krijgen werkgevers gemotiveerder personeel, waardoor verzuim drastisch afneemt.

Tsuru en meldverzuim

  • Tsuru stimuleert het adequaat reageren op stressvolle situaties, wat psychische verzuimklachten voorkomt
  • Het Tsuru Dashboard maakt vroegtijdige herkenning van tot verzuim leidende situaties mogelijk
  • Tsuru vermindert ziekteverzuim, dit betekent ook een vermindering van de kosten die hierbij gemoeid gaan
Snel contact

"Tsuru biedt de werkgever de juiste handvatten om volledig toegespitst op persoonlijke situaties met verzuimklachten om te gaan"

Verzuim monitoren voor het begint

Voor de werkgever heeft Tsuru daarnaast het Tsuru Dashboard ontwikkeld. Op dit Dashboard worden de geaggregeerde gegevens van werknemers inzichtelijk gemaakt. Dit wordt gedaan met behulp van certificaten, zoals in end-to-end cryptologie, waarmee de privacy van werknemers volledig gewaarborgd blijft. De werknemer kan zo potentiёle, tot verzuim leidende situaties vroegtijdig herkennen en erop reageren. Dit zorgt in combinatie met de werking van de Tsuru App voor een integrale aanpak van alle gebieden die verzuim veroorzaken. 

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.