Tsuru dringt ziekteverlofaanvragen terug

Wanneer komt ziekteverlof voor?

Ziekteverlof kan door een organisatie worden gegeven wanneer een werknemer langdurig ziek is, en daarbij niet meer in staat is om werkzaamheden zoals normaal uit te voeren. De werkgever geeft de werknemer dan verlof, waarbij er zo snel mogelijk gekeken wordt naar mogelijkheden om de werknemer met aangepaste werkzaamheden toch te laten werken. Bij langdurige ziekte wordt er met een bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse gemaakt, waarin wordt bepaald wat de werknemer nog wel en niet meer kan doen. In de achtste week komt er een Plan van Aanpak. Hierin staat hoe de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Vanaf het moment dat een werkgever ziekteverlof verleent aan een werknemer kost dit de organisatie veel geld: gemiddeld 250 euro per werknemer per dag, maar dit kan nog hoger worden. Daarin zit het doorbetaalde loon, kosten van regelen vervanging, verlies productie/diensten, eventuele arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.

Dé manier om ziekteverlofaanvraag terug te dringen

Tsuru heeft de oplossing om ziekteverlofaanvragen rigoureus terug te dringen en tegelijkertijd motivatie en productiviteit te verhogen. De Tsuru App is de allround tool voor fysieke en mentale gezonde werknemers. De App daagt werknemers dagelijks uit om aan zichzelf te werken op het gebied van bewegen, voeding, stress, motivatie, slaap en psyche. Aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragen wordt eerst iemand persoonlijkheidsprofiel vastgesteld. Vervolgens krijgt de werknemer uitdagingen die specifiek voor hem of haar gelden. De aanvullende blogs geven interessante achtergrondinformatie over de uitdagingen en de achterliggende wetenschappelijk bewezen methoden. Dit is een beproefde methode om gewoontes en daarmee op de langere termijn gedrag, aan te passen. Zo leren werknemers beter met stressvolle situaties om te gaan en beter voor zichzelf te zorgen, waardoor ziekteverzuim en ziekteverlofaanvragen sterk afnemen.

Tsuru vermindert ziekteverlofaanvragen

  • De Tsuru App realiseert een gezonder leven voor werknemers
  • Werknemers krijgen persoonlijke uitdagingen met de Tsuru App
  • Tsuru zorgt ervoor dat werknemers beter met stressvolle situaties om kunnen gaan
  • Tsuru laat werknemers beter voor zichzelf zorgen, waardoor ziekteverzuim en ziekteverlofaanvragen afnemen
Contact

"Aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragen wordt een persoonlijkheidsprofiel vastgesteld"

Overzicht in oorzaken van ziekteverzuim

Het Tsuru Dashboard biedt de werkgever de kans om op afdelings- of vestigingsniveau te zien hoe het staat met het stress, welzijn en motivatie van werknemers. Deze worden inzichtelijk gemaakt door wekelijkse motivatie en welzijnsvragen aan werknemers. Anonimiteit van de werknemer wordt verzekerd door middel van veiligheidscertificaten waarmee de data versleuteld wordt. De werkgever kan op deze manier vroegtijdig interveniëren op plaatsen waar dat nodig is. Hierdoor kan verzuim worden voorkomen, in plaats van dat er maatregelen getroffen moeten worden als het te laat is. 

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.