Richt jouw ziekteverzuimbeleid in met Tsuru!

Het doel van ziekteverzuimbeleid

Iedere werkgever kan te maken krijgen met kort of langdurig verzuim van werknemers. Ziekteverzuimbeleid verschilt per organisatie, maar in de basis komt het op hetzelfde neer: het doel is om verzuim waar mogelijk te voorkomen en anders zo veel mogelijk te beperken. Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een gezond en veilig werkklimaat, maar ook voor het aanpassen van werkzaamheden van werknemers na een periode van verzuim zodat werkzaamheden weer goed opgepakt kunnen worden. Met een ziekteverzuimbeleid is vastgelegd in een stappenplan hoe dit gerealiseerd wordt en hoe er met verzuim wordt omgegaan. Uiteindelijk is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Hier dient een goed ziekteverzuimbeleid rekening mee te houden.

Wat kunnen werknemers doen?

Ziekteverzuim is niet alleen vervelend voor werkgevers, maar ook voor werknemers. Daardoor hebben werknemers een grote rol binnen het ziekteverzuimbeleid. In de eerste plaats kunnen ze ervoor zorgen dat ze zo gezond mogelijk blijven. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, de meeste mensen hebben hier hulp bij nodig.. De Tsuru App kan hierbij dagelijks ondersteunen. Met dagelijkse uitdagingen gaan werknemers aan de slag om hun leefstijl, en daarmee hun gedrag op een positieve manier te veranderen en op een positievere manier vorm te geven. Hun persoonlijke profiel vormt hierbij de leidraad. Daarnaast kunnen werknemers hun voortgang bijhouden, wat zorgt voor meer bewustwording van ongezond gedrag. Omdat de Tsuru gezondheid-app bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit van werknemers, zou Tsuru goed passen binnen een ziekteverzuimbeleid.

Tsuru en ziekteverzuimbeleid

  • Tsuru richt zich op preventie van ziekteverzuim; 'voorkomen is beter dan genezen'
  • Met Tsuru kunnen werknemers hun voortgang bijhouden, dit zorgt voor bewustwording van ongezond gedrag
  • Met het Tsuru Dashboard krijgen werkgevers inzicht in de obstakels van werknemers
Snel contact

"Een goed ziekteverzuimbeleid is gericht op de preventie van ziekteverzuim, net als Tsuru"

Voorkomen van ziekteverzuim

Een goed ziekteverzuimbeleid is gericht op de preventie van ziekteverzuim, net als Tsuru. Een van deze vormen van preventie binnen organisaties is het vroegtijdig oppikken van signalen. Dit kan door individuele gesprekken met werknemers, maar dan moet er eerst wel duidelijk zijn op welk gebied(en) er een obstakel zijn. Hier biedt het Tsuru Dashboard een steuntje in de rug. Zonder de privacy en persoonlijke ruimte van werknemers te schaden, krijgt de werkgever inzicht in stress, welzijn en motivatie op een afdeling, locatie of over een nader in te vullen groep deelnemers. Dit geeft een beter inzicht in de aanloop naar een gesprek, en indien noodzakelijk ook de stappen die nodig zijn om ziekteverzuim terug te dringen.

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.