Geluk en gezondheid verhogen arbeidsproductiviteit

Gelukkig zijn vergroot arbeidsproductiviteit

Het vergroten van productiviteit is al sinds jaar en dag een ‘hot item’ waar veel over te doen is, en waar veel verschillende meningen over zijn. Er valt voor bedrijven ook nogal wat winst te behalen wanneer medewerkers productiever zijn. Gezondheid en vitaliteit van werknemers worden door het Trimbos Instituut genoemd als voornaamste oorzaken van psychische verzuimklachten, die op hun beurt weer de grootste belemmeringen zijn voor productiviteit. Wanneer werknemers gelukkiger en gezonder zijn, oftewel mentaal en fysiek fitter, zijn ze gemotiveerder en kunnen ze tot 20% productiever worden. Een enorme winst dus voor zowel de werknemer als werkgever. 

Hoe bevorderen geluk en gezondheid de productiviteit?

Geluk en gezondheid worden over het algemeen gezien als iets buiten de invloedssfeer van de werkgever. Ze worden als privézaken gezien waar een werkgever zich niet mee dient te bemoeien. Tsuru biedt hierin de uitkomst.

Tsuru geeft de werknemer de tools om zelfstandig aan geluk en gezondheid te werken. Dit kan altijd en overal, en ook nog volledig anoniem. De Tsuru App werkt door innovatieve technologie te koppelen aan wetenschappelijk bewezen methoden uit de cognitieve gedragstherapie en andere leefstijlwetenschappen. Omdat Tsuru gelooft dat gedragsverandering de sleutel is tot duurzame verbetering in geluk, gezondheid en motivatie, wordt allereerst de persoonlijkheid van de werknemer vastgesteld aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Vervolgens krijgen werknemers een persoonlijk profiel. Met dagelijkse uitdagingen in de Tsuru App wordt er gewerkt aan alle gebieden die volgens onze gezondheidsexperts van belang zijn voor een gezonde leefstijl: slaap, beweging, voeding, stress, motivatie en gedrag in het algemeen. Met deze holistische aanpak heeft de werknemer overal en altijd online coaching op maat, en kan de werkgever het geluk de gezondheid, de motivatie en uiteindelijk ook de productiviteit van werknemers bevorderen.

Inzicht in productiviteit

Het meetbaar maken van de factoren die van invloed zijn op de productiviteit van werknemers, is mogelijk met het Tsuru Dashboard. Met deze tool heeft de werkgever inzicht in de vooruitgang van werknemers op het gebied van mentale en fysieke fitheid en motivatie. De werkgever ziet op geaggregeerd niveau welke resultaten de interactieve coaching oplevert, terwijl de privacy van de werknemer gewaarborgd blijft. Zo zijn resultaten per afdeling, vestiging of andere gewenste selectie te volgen en kunnen er gerichte maatregelen getroffen worden om productiviteit te verhogen, juist waar dat nodig blijkt te zijn. 

Tsuru en verhoogde productiviteit

  • Tsuru geeft de werknemer de tools om zelfstandig aan geluk en gezondheid te werken
  • Tsuru bereikt vanuit gedragsverandering duurzame verbetering in geluk
  • Vanuit coaching op maat vergroot Tsuru arbeidsproductiviteit
Contact

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.







ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.