Ouderen aan het werk met Tsuru!

Door de vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd neemt het aandeel oudere werknemers toe. Volgens het CBS is de netto-arbeidsparticipatie van 55- tot 60-jarigen toegenomen naar 72% in 2015. Toch geeft ongeveer 3 op de 10 oudere werknemers tussen de 55- en 65 jaar aan niet te willen of kunnen doorwerken. Om het arbeidspotentieel van oudere werknemers optimaal te benutten is het belangrijk te investeren in de mentale en fysieke gezondheid van oudere werknemers. Bij een goede gezondheid is de kans groter dat zij aan het werk kunnen en willen blijven.

Hoe kunnen oudere werknemers langer doorwerken?

Een kortere werkweek, lichter of ander werk en met name een goede gezondheid kunnen bijdragen aan de inzetbaarheid van oudere medewerkers op lange termijn. Van de 45-65 jarige werknemers die een goede gezondheid ervaren, kunnen ruim negen op de tien aan de fysieke eisen van het werk voldoen. (CBS, 2016) De groep 55-plussers wordt dus onterecht geassocieerd met ziek zijn en minder productiviteit. De kans op lichamelijke gebreken neemt weliswaar toe met de leeftijd, maar de lichamelijke (en deels ook mentale) gezondheid is afhankelijk van leefstijl en werkfactoren. Oudere werknemers zijn niet per definitie vaker ziek, maar mogelijk wel langduriger doordat het gezondheidsprobleem ernstiger is (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, heupklachten). Dit gaat gepaard met een hoog verzuim. (CBS, 2014) De werkgever en oudere werknemer hebben daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de inzetbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. 

Tsuru en ouderen werknemers

  • Tsuru investeert in mentale en fysieke gezondheid van oudere werknemers
  • Tsuru maakt werken voor oudere werknemers gezonder en fijner
  • Tsuru vermindert hoog verzuim op de werkvloer
Contact

Tsuru, jouw persoonlijke coach!

De Tsuru gezondheid-app

Met de Tsuru App worden oudere werknemers aan het roer gezet van hun eigen gezondheid, geluk en motivatie. Gezondheid wordt door Tsuru namelijk benaderd vanuit gedrag. Welke vaardigheden en welk gedrag kunnen oudere werknemers aanleren om een gezonde leefstijl vol te houden én goed te functioneren op het werk. 

De Tsuru App coacht oudere werknemers op alle gebieden van een gezonde leefstijl, waaronder slaap, stress, motivatie, voeding en bewegen. Door het invullen van vragenlijsten bepaalt Tsuru eerst de persoonlijkheid van een oudere werknemer. In plaats van een kortdurende training, blijft de Tsuru App de oudere werknemers vervolgens langdurig en persoonlijk coachen. Met mentale en fysieke gezondheid en duurzame inzetbaarheid als gevolg. 

Meer inzicht in het Tsuru Dashboard

In het Tsuru Dashboard heeft de werkgever, op geaggregeerd niveau, inzicht in het geluk en de gezondheid van medewerkers. Het geeft onder andere de mate van stress, motivatie en ervaren gezondheid op dát moment weer. Dit maakt Tsuru een krachtige tool voor bedrijven om ook het arbeidspotentieel van oudere werknemers volledig te benutten.

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.