Krijg ziekteverzuim onder controle met Tsuru

Wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim wordt door Arbokennisnet omschreven als: ‘’de situatie wanneer iemand door ziekte of gebrek ongeschikt is voor de uitvoering van werk.’’ Een werknemer kan in deze situatie tot maximaal twee jaar recht hebben op loondoorbetaling. Daarna kan iemand in aanmerking komen voor een WIA uitkering (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), wat voorheen de wet WAO was. Ongeveer 33 procent van het totale verzuim heeft een psychische oorzaak, de andere 76 procent een fysieke. Bij ernstige fysieke verzuimklachten is het zaak om te beoordelen wat de werknemer nog wel kan doen, zodat hij of zij door middel van aangepast werk betrokken blijft en zo geleidelijk weer kan integreren. Psychisch verzuim heeft een groot aandeel in het totale verzuim, maar wordt binnen veel organisaties nog gebagatelliseerd of is zelfs taboe. Dat is jammer, omdat veel oorzaken van psychisch verzuim te voorkomen zijn door goede coaching op maat.

Ziekteverzuim onder controle

Met de Tsuru App wordt zowel psychisch als fysiek verzuim teruggedrongen. Werknemers maken een persoonlijk profiel aan dat door middel van een vragenlijst uit de cognitieve gedragswetenschap wordt vastgesteld. Daarna krijgen ze dagelijks fysieke en mentale uitdagingen op alle gebieden die door onze wetenschappers en experts zijn samengesteld. Het uiteindelijke doel is om gezond gedrag te stimuleren, en daarmee duurzame gedragsverandering in gang te zetten. Werknemers gaan actief aan de slag op het gebied van bewegen, voeding, stress, motivatie, slaap en psyche. Door deze dagelijkse steun in de rug kunnen negatieve gewoontes worden omgevormd naar positieve. Aan alle uitdagingen zijn blogs gekoppeld met relevante wetenschappelijke informatie en inspiratie.

Tsuru en ziekteverzuim

  • Tsuru vermindert verzuimkosten door verzuim te voorkomen
  • Tsuru stimuleert gedragsverandering door gezond gedrag te stimuleren
  • Met Tsuru kan een werkgever tijdig opmerken wanneer werknemers ongezond gedrag vertonen zonder de privacy te schenden
Contact

"Gezond gedrag wordt gestimuleerd, daarmee wordt duurzame gedragsverandering in gang gezet."

Ziekteverzuim in beeld 

Het Tsuru Dashboard is een tool waarmee de werkgever overzicht houdt over het reilen en zeilen van werknemers. De geaggregeerde gegevens die werknemers invullen over motivatie en welzijn, worden op een overzichtelijke manier getoond. De privacy blijft gewaarborgd doordat alle gegevens van individuen via certificaten, zoals bij end-to-end cryptologie opgehaald worden. Per afdeling of vestiging kan een werkgever zo tijdig opmerken wanneer er geïntervenieerd moet worden met passende maatregelen. Tsuru biedt zo een integrale aanpak om ziekteverzuim terug te dringen en zo veel mogelijk te voorkomen. 

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.