Tsuru neemt ziekteverzuim serieus

Elke organisatie heeft te maken met zowel kort als langdurig verzuim. Bij kort verzuim kan er sprake zijn van een onschuldige griep, maar het kan ook een mentale kwestie zijn. Denk aan een te hoge werkdruk en stress thuis of op het werk, waardoor de werknemer even tijdelijk verlof moet nemen om op adem te komen. Ook persoonlijke omstandigheden, leefstijlgewoonten, onvrede of een onveilige werkomgeving kunnen de oorzaak zijn. Voor een werkgever is het dus van belang om kort ziekteverzuim serieus te nemen.

De gemiddelde duur van kort verzuim

De duur van het verzuim hangt samen met de ernst van de situatie. Kort verzuim kan daarom variёren van een dag tot een week. De gemiddelde verzuimduur ligt volgens het CBS op 6,8 werkdagen (2017). In 2014 was dit nog 6,4 werkdagen. Volgens een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft minimaal 70% van de uitval wegens ziekte geen medische klachten (2016), maar komt het voort uit problemen thuis of op het werk. Genoeg redenen voor werkgevers om de oorzaak van kort verzuim te achterhalen, zodat het niet verandert in langdurig verzuim.

Tsuru en terugdringen van kort verzuim

  • Tsuru voorkomt kort en langdurig ziekteverzuim
  • Werkgevers kunnen met Tsuru geluk, gezondheid en motivatie zien van werknemers zónder privacy te schenden!
  • Doordat Tsuru ziekteverzuim vermindert, gaan kosten van verzuim omlaag
Contact

Tsuru vermindert verzuim door voorkomen!

Kort verzuim terugdringen met de Tsuru App

Wil je dat werknemers goed functioneren en lekker in hun vel zitten, dan is het belangrijk om te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Hierin hebben zowel de werkgever als werknemer een gedeelde verantwoordelijkheid. De Tsuru App helpt werknemers om kort verzuim te beperken. Door dagelijkse coaching en inzicht in gedrag leren ze om het beste uit zichzelf te halen. 

De Tsuru App is een persoonlijke dagelijkse coach die gedragsverandering bewerkstelligt op de leefstijlgebieden stress, psyche (mentale veerkracht), slaap, voeding, bewegen en motivatie. De Tsuru blogs geven interessante achtergrondinformatie en tips, als aanvulling op de coaching door middel van dagelijkse uitdagingen. Medewerkers zijn mentaal en fysiek fitter en trekken eerder aan de bel als het even minder goed gaat. Door kort en langdurig verzuim in de toekomst te voorkomen, brengt Tsuru de kosten van verzuim drastisch omlaag. 

Kort verzuim voorkomen? Maak gebruik van het Tsuru Dashboard!

De werkgever heeft met het Tsuru Dashboard inzicht in de motivatie, gezondheid en het geluk van werknemers. Een werkgever kan via welzijns- en motivatie metingen zien hoe het met werknemers gesteld is, zonder dat dit ten koste gaat van hun privacy. Als werknemers op een onderdeel minder goed scoren, kan er actie worden ondernomen. Hiermee kan een groot deel van toekomstig en kortdurend verzuim worden voorkomen.

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.