Een ziekmelding van een werknemer, en nu?

Weet wat er speelt op de werkvloer! 

Een werknemer kan zich onverwachts ziek melden. Soms is er sprake van een onschuldig griepje, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Het is daarom belangrijk om als werkgever bij ziekmelding actie te ondernemen. Bij een ziekmelding van de werknemer moet de werkgever dit (bij loondoorbetaling) binnen een week doorgeven aan de Arbodienst, bedrijfsarts of het UWV. Ook mag de werkgever een aantal vragen stellen, zodat het duidelijk wordt of er op korte termijn vervanging nodig is. De werknemer is niet verplicht om de oorzaak van de ziekmelding te vertellen, maar wel hoe lang het nog ongeveer zal duren en welke taken hij of zij in die tussentijd kan oppakken. Ook kunnen er concreet afspraken worden gemaakt om contact te houden, afhankelijk van de duur en ernst van de ziekmelding. (ArboNed, 2017)

Promoot gezond gedrag

Gezond gedrag is niet altijd vanzelfsprekend. De werknemer is verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, maar kan daar wel hulpmidddelen bij gebruiken. Daarom is het essentieel om te investeren in Corporate Wellness: manieren om gezond gedrag op de werkvloer te bevorderen. De Tsuru gezondheid-app valt hieronder. Werknemers kunnen altijd en overal bezig zijn met kleine ‘challenges’ die bij hun persoonlijkheid passen. Dit zijn veelal laagdrempelige uitdagingen die slechts een paar minuten van de dag in beslag nemen. Werknemers die lijden onder een hoge werkdruk, leren bijvoorbeeld hoe ze mentaal veerkrachtiger kunnen worden. Ook wordt er aandacht besteed aan meer bewegen, gezond eten en het verbeteren van de motivatie en slaap. Al deze leefstijlgebieden bij elkaar kunnen verzuim in de toekomst voorkomen.


Ziekmeldingen en Tsuru

  • Tsuru stimuleert gezond gedrag op de werkvloer
  • Tsuru overhandigt hulpmiddelen om ziekteverzuim te voorkomen
  • Tsuru stimuleert beweging, gezond eten, motivatie en slaap
  • Tsuru zorgt dat analyseren van dreigend verzuim mogelijk is
Snel contact

"Het is essentieel om te investeren in Corporate Wellness: het bevorderen van gezond gedrag op de werkvloer"

Analyseren van dreigend verzuim

De werknemer is bij ziekmelding niet verplicht om te vertellen of het verzuim werkgerelateerd is. Wel kan dit deuren openen voor de werkgever om problemen met betrekking tot stress, welzijn en motivatie actief op te lossen. Nog beter is het als dreigend verzuim van tevoren kan worden geanalyseerd: hiervoor is het Tsuru Dashboard ontwikkeld. Werknemers zijn anoniem, terwijl de werkgever inzicht krijgt in verschillende processen voordat het ‘te laat’ is. Het opsporen van dreigend verzuim is effectiever en eerder kostenbesparend dan een werknemer weer vlot aan het werk proberen te krijgen. Dit maakt van Tsuru een doeltreffende tool tegen ziekteverzuim op de werkvloer. 

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.