De samenwerking tussen werkgever en werknemer

Werkgever en werknemer

De manier waarop de werkgever de werknemer op zijn gemak laat voelen op de werkplek, is als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering steeds belangrijker geworden. Naast alle plichten die werkgevers hebben ten opzichte van de werknemer zoals vastgesteld in cao of arbeidsovereenkomst, zijn er ook veel minder impliciete waardes die kunnen bijdragen aan een fijne werkomgeving. Onderlinge werksfeer, motivatie en stressniveau zijn daar voorbeelden van. Deze zijn niet echt vast te leggen in een overeenkomst, en perceptie verschilt nogal van persoon tot persoon. Wat voor de één een prettige werksfeer is, kan voor een ander als zeer stressvol worden ervaren. Soms is een achterliggende oorzaak makkelijk te achterhalen. In zulke gevallen kan dit middels teamoverleg of een simpele aanpassing in het werkritme verholpen worden. Als dit niet het geval is, zijn oorzaken vaak te herleiden naar het gedrag van de werknemer zelf. Gedrag en alle keuzes die daarbij horen bepalen hoe een werknemer zich uiteindelijk voelt. De werkgever ervaart dit dan vaak als iets waar geen invloed op uit te oefenen is. Daarom is er nu Tsuru.

Tool van werkgever en werknemer

Tsuru zet werknemers op een uitdagende manier aan het roer van hun geluk en gezondheid. Dit doet Tsuru ten behoeve van duurzame gedragsverandering. Om deze gedragsverandering teweeg te brengen, krijgen werknemers de Tsuru app. Als eerste actie stelt de app via wetenschappelijk gevalideerde vragen een persoonsprofiel samen. Gespecificeerd op dit profiel krijgt de werknemer uitdagingen en inspirerende achtergrondinformatie. Ons team van gezondheidsexperts heeft zes gebieden vastgesteld die bijdragen aan gezondheid en geluk, namelijk voeding, bewegen, motivatie, psyche, slaap en stress.

Doordat de uitdagingen in deze gebieden volledig gepersonaliseerd zijn, kunnen werknemers met geluk, motivatie en gezondheid aan de slag op een manier die perfect bij hen past. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de motivatie en productiviteit van werknemers toeneemt, terwijl ziekteverzuim afneemt. Met deze integrale aanpak biedt de werkgever de werknemer dé kans om aan zichzelf te werken, waardoor werknemers beter in hun vel zitten en zich op het werk beter en gelukkiger voelen.

Tsuru & werkgevers en werknemers

  • Tsuru bevordert een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer
  • Tsuru zet werknemers aan het roer van hun geluk en gezondheid
  • Tsuru zorgt dat werknemers zich op het werk gezonder en dus gelukkiger voelen
Contact

"Tsuru zorgt ervoor dat motivatie en productiviteit van werknemers toeneemt, terwijl ziekteverzuim afneemt."

Inzicht voor de werkgever 

Om een werkomgeving zo aangenaam mogelijk te maken, is het voor de werkgever belangrijk om inzicht te krijgen in gebrek aan motivatie of een teveel aan stress binnen de onderneming. Als het duidelijk wordt waar het probleem zit, kan er gericht naar een oplossing gezocht worden. Op deze manier werkt Tsuru vanuit twee kanten om de werksfeer te verbeteren. Enerzijds werken werknemers aan zichzelf via de Tsuru app, anderzijds heeft de werkgever via het Tsuru Dashboard de mogelijkheid actie te ondernemen. Via het Dashboard zijn werknemersgegevens alleen op geaggregeerd niveau inzichtelijk, namelijk vanaf 20 werknemers. Hierdoor blijft privacy te allen tijde gewaarborgd.

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.