De rechten en plichten van werknemers

Wat zijn de rechten en plichten van werknemers?

Zowel een werknemer als een werkgever heeft rechten en plichten. Van werkgevers wordt ‘goed werkgeverschap’ verwacht, zoals aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, gelijkheid en vertrouwen. Daarnaast zijn de rechten en plichten van werknemers vastgelegd in de Arbowetgeving, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. (Arboportaal, 2017) Dit betekent dat werkgevers onder andere verantwoordelijk zijn voor:

  • Een veilige en hygiёnische inrichting van de werkplek
  • De juiste werkmethoden- en middelen
  • Het beperken van overmatig lawaai
  • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen
  • Een PAGO of PMO
  • Speciale ruimten om te pauzeren

De duur van arbeid is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. (Rijksoverheid, 2017) Een te lange arbeidsduur en regelmatige ploegendiensten kunnen namelijk de gezondheid van werknemers schaden.

Naast rechten heeft de werknemer ook een aantal plichten. Dit wordt ‘goed werknemerschap’ genoemd. De werkgever kan bijvoorbeeld verwachten dat de medewerker een keer overwerkt als de nood aan de man is, of soms opdrachten uitvoert die niet binnen zijn of haar functieomschrijving passen.

Een balans in veilig en gezond werken

Hoewel de rechten en plichten van werknemers officieel vastgelegd zijn, is collegialiteit van beide kanten belangrijk. Dit zijn vaak ongeschreven regels binnen een organisatie, waarbij er een balans is tussen eigen belangen en die van collega’s. Aan de ene kant kan de werkgever faciliteren in een goede werksfeer, een veilige en gezonde werkomgeving. Maar de werknemer heeft ook een verantwoordelijkheid in het regie nemen over de eigen gezondheid en gedrag op de werkvloer. Hiervoor is er de Tsuru gezondheid-app.

Werknemers gaan met de Tsuru App aan de slag door dagelijks uitdagingen te volbrengen op het gebied van slaap, stress, motivatie, voeding, bewegen en gedrag, waaronder mentale veerkracht en sociale vaardigheden. Deze uitdagingen dragen bij aan het bevorderen van een goede werksfeer, een goede balans tussen werk en privé. het algehele welbevinden van een medewerker en het kunnen voldoen aan rechten en plichten. Doordat deze uitdagingen gekoppeld zijn aan hun persoonlijkheid, leren ze hun gedrag stapsgewijs bij te sturen. In de blogs vinden ze meer verdieping op verschillende onderwerpen.

Tsuru en de rechten en plichten van werknemers

  • Tsuru bevordert een goede werksfeer door haar uitdagingen
  • De uitdagingen van Tsuru zorgen voor een goede balans tussen werk en privé
  • Het Tsuru Dashboard ondersteunt de werkgever bij het realiseren van een gezonde en veilige werkomgeving
Contact

"De Tsuru gezondheid-app zorgt ervoor dat werknemers regie nemen over de eigen gezondheid"

Altijd en overal inzicht

Het Tsuru Dashboard ondersteunt de werkgever bij het realiseren van een gezonde en veilige werkomgeving. De wekelijkse welzijns- en motivatievragen geven namelijk een goed beeld van de gemiddelde gezondheid van een groep medewerkers. De mate van stress en motivatie zijn hier een belangrijk onderdeel van. Doordat persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten, blijven werknemers anoniem. De mogelijkheid van werkgevers om altijd en overal inzicht te krijgen, draagt bij aan goed werkgeverschap en leidt op den duur tot minder verzuim.

Meer weten over deze gezondheid-app?

Benieuwd wat Tsuru voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan het contact formulier in. Of bel direct met +31 (0)73 6848401.ik ga akkoord met de privacy & Cookie Policy.